Bạt Cuốn Che Hồ Bơi NX-HBAT-1

  • Hệ thống bạt cuốn nhập khẩu nguyên bộ
  • Dùng điện 12V cho motor nên đảm bảo an toàn
  • Đảm bảo an toàn cho trẻ em và vật nuôi
  • Không bị rơi rác xuống hồ bơi
  • Lắp đặt vẫn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ

Tư vấn miễn phí (24/7) 0917.83.80.80